Relaxační místnost

Když se sejde pochopení a ochota na straně jedné se zájmem a snahou na straně druhé, tak se občas podaří dobrá věc – třeba vybudovat z bývalé nevyužité místnosti – speciálně upravenou místnost, klidovou zónu, terapeutické útočiště určené k rekondici, rekonvalescenci, rehabilitaci, k stimulaci smyslů, ke zklidnění těla a duše.

A jak vlastně vypadá naše relaxační místnost? Vládne jí zelená barva a na zdi se dominantně tyčí strom s lístečky – to je naše „lesní“ relaxačka. Vytváří multismyslové prostředí, které se má plně odlišovat od běžného prostředí, kde pobýváme (v našem případě od toho školního). Změna prostředí umožní dětem hlouběji relaxovat, odpočívat, nabrat síly, zvládnout těžké situace ve škole…Ale nejen to! Relaxační místnost má i tzv. didaktickou část, kterou budeme využívat jako podporu výchovně-vzdělávacího procesu, který probíhá ve škole.

V našem zařízení bude slavnostně otevřena 26. února 2021.

                                                                                                Mgr. O. Kaplová