Návštěva STŘEVLIKu

V pátek 20. listopadu se vydala 4. – 9. třída na první akci a to do Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Hejnicích. Pořad, na který jsme se těšili, se jmenoval „ Po stopách lesní zvěře.“ Cílem bylo porozumět pojmu pobytová znamení. Naučit se hledat a číst pobytová znamení lesních zvířat. Děti společně poznávaly živočichy, se kterými se běžně ani nepotkáme. Někdy je ale slyšíme nebo jejich přítomnost poznáme podle řady jiných pobytových znamení. Nakonec si venku na naučné stezce vyzkoušely, jak pozorní jsou stopaři. Program byl zábavný a všichni si odnesli mnoho zážitků.

A když už jsme byli v Hejnicích, tak jsme navštívili krásný barokní kostel.

                                                                                                                Mgr. O. Kaplová