V září jsme se zúčastnili minikopané v Hamru n. J. Umístili jsme se na skvělém 2. místě.

Mgr. Veronika Machová