Kde se získává energie?

Cílem programu bylo porozumění pojmům obnovitelné a neobnovitelné zdroje, orientace ve výhodách a nevýhodách jejich využívání, pochopení smyslu šetření energiemi.  „Co je to energie? K čemu ji vlastně potřebujeme? Dokážeme vůbec rozlišovat mezi zápornými a kladnými stránkami využívání různých druhů energie?“Na všechny tyto otázky naši kluci aktivně hledali odpovědi. Zamysleli se nad tím, proč má smysl energiemi šetřit a jak konkrétně…

Přečíst

Zvířata v ohrožení

Dne 26. 2. 2021 děti navštívily středisko ekologické výchovy DIVIZNA v Liberci. Téma bylo: „ZVÍŘATA V OHROŽENÍ.“ Cílem bylo seznámení s příčinami a důsledky ohrožení zvířat ve světě, jejich ochranou. Poznání významu zoo pro tyto druhy. Putováním po kontinentech děti navštívily přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Zjistily, co konkrétní druhy ohrožuje. Jakou roli v…

Přečíst

Relaxační místnost

            Relaxační místnost Když se sejde pochopení a ochota na straně jedné se zájmem a snahou na straně druhé, tak se občas podaří dobrá věc – třeba vybudovat z bývalé nevyužité místnosti – speciálně upravenou místnost, klidovou zónu, terapeutické útočiště určené k rekondici, rekonvalescenci, rehabilitaci, k stimulaci smyslů, ke zklidnění těla a duše. A jak vlastně vypadá naše relaxační místnost?…

Přečíst

Vlnohrátky

Ovce je jedním ze zvířat,které chováme mj.i pro vlnu.Chlapci viděli celý proces,od čerstvého ustřiženého materiálu,přes čištění,česání,spřádání až po zhotovení vlastnoručního výrobku.            Mgr. Olga Kostelencová

Přečíst

Máme rádi Česko

O místě kde bydlíme bychom měli vědět více.Chlapci si připomněli symboly českého státu.K tomu určitě patří i obyčeje,a tak jsi v závěru upekli tradiční české povidlové  buchty.Setkání zakončili vědomostním kvízem.        Mgr.Ivana Nikodýmová, Ing.Iveta Bednářová

Přečíst